Tłumacz przysięgły języka SZWEDZKIEGO

MIW Warszawa

tel: 22 112 16 60

Tłumacz przysięgły w Szwecji

tłumacz przysięgły języka szwedzkiegoW Szwecji zawód tłumacza jest rozdzielony na kilka jego typów. Można między innymi wyróżnić tłumacza zwykłego i przysięgłego. Natomiast tłumacza przysięgłego dzielimy ponadto na ustnego oraz pisemnego. Różnicą jest również to, że tłumacz przysięgły pisemny jest upoważniony do tłumaczenia jedynie w jedną stronę, przykładowo z języka szwedzkiego na język polski. Nie może wykonywać tłumaczenia z języka polskiego na szwedzki bez uzyskania odrębnego upoważnienia do wykonywania takiego tłumaczenia.

Uprawnienia zawodowe tłumacza pisemnego

Otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego pisemnego poprzedza państwowy egzamin, który zdaje się w ‘Kammarkollegiet’. Jest to urząd, który po części przypomina polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ewidencję Organizatorów Turystyki oraz Urząd Zamówień Publicznych. Na stronie tego urzędu, można znaleźć konkretnego tłumacza, wyszukując go po nazwisku lub po języku w którym chcemy zlecić tłumaczenie. Strona internetowa tego urzędu jest doskonałym źródłem informacji na temat samego egzaminu, o którym można poczytać w zakładce „Tolkar & Översättare”, tłumacz ustny i pisemny (http://www.kammarkollegiet.se/oversattare).

Uprawnienia zawodowe tłumacza ustnego

Aby natomiast wykonywać tłumaczenia przysięgłe ustne, należy zdać oddzielny egzamin, który będzie upoważniał do wykonywania tego typu tłumaczeń przysięgłych. Otrzymuje się wtedy tytuł ‘Auktoriserad tolk’, czyli upoważnionego tłumacza, który otrzymuje legitymację tłumacza przysięgłego ustnego, wydawaną przez ‘Kammarkollegiet’.

Edukacja tłumaczy przysięgłych

W Szwecji istnieją instytucje, które zajmują się szkoleniem tłumaczy. Jedną z nich jest Instytut Interpretacji i Szkoleń Tłumaczeniowych, który znajduje się na Uniwersytecie Sztokholmskim. Uczelnia ta pomaga przyszłym tłumaczom przyswoić potrzebną im wiedzę i słownictwo z różnych dziedzin. Takie kształcenie jest bardzo istotne, ponieważ w pracy tłumacza przysięgłego często należy tłumaczyć teksty pisane słownictwem branżowym, którego znajomość jest niezbędna podczas pracy zawodowej.

Ukończenie studiów wyższych jest jednym z wymogów uzyskania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Osoba, która ten tytuł uzyskała nie składa przysięgi, tak jak dzieje się to w Polsce podczas zaprzysiężenia. Obowiązuje ją kodeks tłumaczy przysięgłych, do którego przestrzegania jest po prostu zobowiązana. Uprawnienia każdy tłumacz otrzymuje jedynie na okres pięciu lat. Po upływie tego czasu należy udowodnić na podstawie prowadzonej dokumentacji, że osoba ta jest czynnym tłumaczem, który przez cały czas wykonuje tłumaczenia. Dodatkowo należy przedstawić dowód regularnego uiszczania opłat, do których zobowiązany jest każdy tłumacz przysięgły. By przedłużyć uprawnienia o kolejne lata należy przedłożyć zaświadczenia o niekaralności.

Przekroczenie uprawnień

Tłumacza przysięgłego na terenie Szwecji dotyczą również pewne wytyczne. Nie mogą oni tłumaczyć w kombinacji językowej, do której nie są upoważnieni. Jeżeli np.: tłumacz posiada uprawnienia do tłumaczenia z języka szwedzkiego na język angielski to tylko w takiej kombinacji tłumaczenie może wykonać. Jeżeli wykona tłumaczenie, w tym przypadku, z języka angielskiego na język szwedzki, to może liczyć się z tym, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

tłumaczenia miw logo
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.